ព្រះពុទ្ឋ និងព្រះធម៌សិល្បៈពុទ្ឋសាសនា ភាគទី១

សិល្បៈពុទ្ឋសាសនាព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង          ពាក្យថាសិល្បៈជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយមកដោយស៊ប់ស៊ាំដែរហើយ ប៉ុន្តែវេលា នេះ​ ជាពេលចាំបាច់ក្នុងការសំដែងអំពីសិល្បៈដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនា...

ភាគទី២

៣. លោហធាតុសិប្បៈ សិល្បៈក្នុងការរំលាយសិតសូនគ្រឿងលោហធាតុ៤. វត្ថសិប្បៈ សិប្បៈក្នុងការធ្វើសំពត់៥. ចិត្តកម្មសិប្បៈ សិល្បៈក្នុងការគូររូបផ្សេងៗ៦. ចម្មសិប្បៈ សិល្បៈក្នុងការសម្លាប់ស្បែក៧. មណិការសិប្បៈ...
Read More...

ភាគទី៣

ស្រាប់ៗ។ វិជ្ជាបច្ចេកទេសរបស់មនុស្សដែលបានសិក្សាតាមក្បួនតម្រា ក៏ចេះតែប្រកបដោយ វឌ្ឍនភាពមានបដិសម្ភិទា(បែកគំនិតប្រាជ្ញា) រីកផ្សាយទូលំទូលាយ កាន់តែធំចំរើនឡើងតមក ទៀត។ សិល្បៈទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងដោយអ្នកនិពន្ធ ក៏ព្រោះតែគំនិតរាវរករបស់មនុ -ស្ស ជាបុព្វបុរសជាដើមហេតុ។...
Read More...

ភាគទី៤

៥. ព្រះពុទ្ធរូបប្រទានពរ មានព្រះហស្តទាំងពីរសំយុងចុះ​បែរបាតព្រះហស្តទៅខាងមុខ ទ្រង់គង់ពត់ព្រះភ្នែនក៏មាន ទ្រង់ឈរក៏មានជាតំណាងកាលបរិស័ទណាមួយចូលមកថ្វាយបង្គំ ដោយត្រូវការចង់ជួបចង់ឃើញក្ដី ក្រាបទូលសួរធម៌អាថ៌ចំពោះព្រះអង្គក្ដី ហៅថា វរមុទ្រា ។ ៦. ព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ឈរឳបបាត្រ...
Read More...

ភាគទី៥

ភាគទី៥ បញ្ចប់ ២.ធម្មចេតិយចេតិយសម្រាប់តំកល់ព្រះធម្មក្ខន្ធ(ព្រះត្រៃបិដក)ឬហៅធម្មមន្ទីរសម្រាប់ ទុកគម្ពីរដីកាក៏បាន ។ ៣.បរិភោគចេតិយចេតិយសម្រាប់បញ្ចុះគ្រឿងបរិក្ខារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានវត្ថ ពន្ធចង្កេះនឹងធម្មក្រកជាដើម ។ ៤.ឧទ្ទេសិកចេតិយចេតិយដែលសាងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីនមស្ការគោរព...
Read More...

 វិធី​អប់រំ​ចិត្ត

ស៊ិន – ហ៊ាន ស្មៀននៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ 
១ – ចិត្តគឺអ្វី ? ចិត្តគឺជាធម្មជាតិគ្មានរូបដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរកាយ ។ ចិត្តនេះគេមិនអាចមើលឃើញដោយមំសចក្ខុបានទេ ព្រោះជានាមធម៌, តាមពិត អ្នកដែលមិនដឹងចិត្តថាគឺអ្វី តែងមិនឃើញចិត្តទេ, តែកាលបើដឹងថាចិត្តគឺអ្វី...
Read More...

Share this post

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum: